Tarikh Mesyuarat Parliamen

Dengan hormatnya dimaklumkan menurut Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat 9(20)(a) iaitu Mesyuarat Kedua, Penggal Ketiga, Parlimen Kedua Belas akan diadakan pada tarikh-tarikh yang berikut:-

1. TARIKH-TARIKH MESYUARAT

DEWAN RAKYAT

1. 7 Jun ~10 Jun 2010 [1]
2. 14 Jun ~17 Jun 2010
3. 21 Jun ~24 Jun 2010
4. 28 Jun ~ 1 Julai 2010
5. 5 Julai ~ 8 Julai 2010
6. 12 Julai ~ 13 Julai 2010

DEWAN NEGARA
7. 19 Julai ~ 22 Julai 2010 [2]
8. 26 Julai ~ 29 Julai 2010
9. 2 Ogos ~ 3 Ogos 2010

[1] Pada 10 Jun 2010, pembentangan RMKe-10 pada Jam 11.30 pagi [tiada sidang di sebelah petang]
[2] Pada 20 Julai 2010, pembentangan RMKe-10 dan diikuti dengan perbahasan

No comments:

Post a Comment