Shadow Cabinat

Kabinat Bayangan Pakatan Rakyat

KementerianAhli-ahli Parlimen yang terlibat dalam Jawatankuasa Parlimen
JABATAN PERDANA MENTERI
Ahli Parlimen PAS
YB Dato’ Seri Hj Abdul Hadi Awang
YB Ust Nasharudin Mat Isa
YB Salahuddin Ayub
YB Dr Hatta Ramli
YB Dr Dzulkifli Ahmad
YB Taib Azamuddin
YB Khalid Samad
Ahli Parlimen PKR
YB Dato’ Seri Anwar Ibrahim
YB Mohamed Azmin Ali
YB Sivarasa Rasiah
YAB Tan Sri Dato’ Abdul Khalid Ibrahim
YB William Leong
YB Ahmad Kasim
YB Fuziah Salleh
Ahli Parlimen DAP
YB Lim Kit Siang
YB Ngeh Koo Ham
YB Hiew King Chiew
YB John Fernandez
DALAM NEGERIYB Dato’ Johari Abdul (PKR)
YB Salahuddin Haji Ayub (PAS)
YB Karpal Singh (DAP)
KEWANGANYB Mohamed Azmin Ali  (PKR)
YB Dr Dzulkifli Ahmad (PAS)
YAB Lim Guan Eng (DAP)
PENGANGKUTANYB Dato’ Zahrain Mohamed Hashim
YB Khalid Samad (PAS)
YB Tan Kok Wai
KERJA RAYAYB Dato’ Kamarul Bahrin Abbas
YB Dato’ Mahfuz Omar (PAS)
YB Gobind Singh Deo
PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITIYB Dato’ Rashid Din
YB Dato Wan Abd Rahim Wan Abdullah (PAS)
YB Er Teck Hwa
TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIRYB Chua Tian Chang
YB Nasir bin Zakaria (PAS)
YB Charles Anthony Santiago
PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRIYB William Leong
YB Dr Mohd Hatta Ramli (PAS)
YB Teresa Kok
PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANIYB Ahmad Kassim
YB Taib Azamuddin Md Taib (PAS)
YB Sim Tong Him
PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNAYB Azan Ismail
YB Mohd Abdul Wahid Endut (PAS)
YB Jeff Ooi
PELAJARANYB Yusmadi Yusoff
YB Che Uda Che Nik (PAS)
YB Chong Eng
PENERANGAN KOMUNIKASI, KESENIAN DAN KEBUDAYAANYB Amran Abdul Ghani
YB Dato’ Mahfuz Haji Omar (PAS)
YB Teo Nie Ching
SUMBER MANUSIAYB Abdullah Sani Abdul Hamid
YB Muhammad bin Husin (PAS)
YB M Kulasegaran
SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASIYB Nurul Izzah Anwar
YB Dr Che Rosli Che Mat (PAS)
YB Chow Kon Yeow
PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATANYB Hee Loy Sian
YB Dr Siti Mariah Mahmud (PAS)
YB Nga Kor Ming
PERTAHANANYB Saifuddin Nasution Ismail
YB Dato’ Seri Muhammad Nizar Jamaluddin (PAS)
YB Liew Chin Tong
KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAHYB Ab Aziz Ab Kadir
YB Dato? Ab Halim bin Ab Rahman (PAS)
YB M Manogaran
LUAR NEGERIYB Sivarasa Rasiah
YB Dato’ Kamarudin Jaffar (PAS)
YB P Ramasamy
BELIA DAN SUKANYB Tan Tee Beng
YB Mohd Firdaus bin Jaafar (PAS)
YB Anthony Loke Siew Fook
KESIHATANYB Dr Lee Boon Chye
YB Dr Mohd Hayati Othman (PAS)
YB Dr Tan Seng Giaw
PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKATYB Zuraida Kamaruddin
YB Siti Zailah bt Mohd Yusuf (PAS)
YB Fong Po Kuan
PELANCONGANYB Manikavasagam a/l Sundaram
YB Dato Wan Abd Rahim Wan Abdullah(PAS)
YB Fong Kui Lun
WILAYAH PERSEKUTUANYB Wee Choo Keong
YB Dr Lo' Lo' Haji Mohd Ghazali (PAS)
YB Lim Lip Eng
PENGAJIAN TINGGIYB Zulkifli Nordin
YB Salahuddin Haji Ayub (PAS)
YB Tony Pua
SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITARYB Gobalakrishnan a/l Nagapan
YB Dr Mujahid Yusof Rawa (PAS)
YB Chong Chien Jen