MESYUARAT KEDUA, PENGGAL KETIGA
PARLIMEN KE-12,2010
DEWAN RAKYAT


Susunan Giliran Y.B. Menteri-Menteri Menjawab Ke Atas Perbahasan Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10)

A. Tempoh Perbahasan / Jawapan Menteri
Isnin, 14 Jun hingga Selasa, 22 Jun 2010 (6 hari)
Perbahasan Rancangan Malaysia Keseputuh (RMKe-10)
Rabu, 23 Jun hingga selasa, 29 Jun 2010 (4 hari)
Jawapan oleh Y.B. Menteri-Menteri ke atas perbahasan Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10)

B. Susunan Giliran Menjawab

(1) KementerianKewangan
(2) Kementerian Pelajaran
(3) Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi
(4) Kementerian Dalam Negeri
(5) Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan
(6) Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
(7) Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
(8) Kementerian Pengajian Tinggi
(9) Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan lndustri
(10) Kementerian Sains, Teknologi dan lnovasi
(11) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
(12) Kementerian Pelancongan
(13) Kementerian Pertanian dan lndustri Asas Tani
(14) Kementerian Pertahanan
(15) Kementerian Kerja Raya
(16) Kementerian Kesihatan
(17) Kementerian Belia dan Sukan
(18) Kementerian Sumber Manusia
(19) Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan
(20) Kementerian Pengangkutan
(21) Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
(22) Kementerian Luar Negeri
(23) Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar
(24) Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
(25) Jabatan Perdana Menteri (sebagai Kementerian yang bertanggungjawab bagi menggulung perbahasan Rancangan Malaysia Kesepuluh)

No comments:

Post a Comment