1. (D.R. 15/2012) Rang Undang-undang Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) 2012.
[ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ] Bacaan Kali Yang Kedua

2. (D.R. 18/2012) Rang Undang-undang Kanun Keseksaan (Pindaan) 2012
[ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

3. (D.R. 17/2012) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) (No.2) 2012
[ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

4. (D.R. 16/2012) Rang Undang-undang Keterangan (Pindaan) (No.2) 2012
[ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

5. (D.R. 13/2012) Rang Undang-undang Laut Wilayah 2012
[ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

6. (D.R. 4/2012) Rang Undang-undang Kesalahan Pilihan Raya (Pindaan) 2012
[ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

7. (D.R. 11/2012) Rang Undang-undang Jasa Perkasa Persekutuan (Elaun Kenangan) 2012
[ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

8. (D.R. 12/2012) Rang Undang-undang Pingat Tentera Udara (Elaun Kenangan) 2012
[ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

9. (D.R. 8/2012) Rang Undang-undang Universiti dan Kolej Universiti (Pindaan) 2012
[ Kementerian Pengajian Tinggi ]

10. (D.R. 9/2012) Rang Undang-undang Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (Pindaan) 2012
[ Kementerian Pengajian Tinggi ]

11. (D.R. 10/2012) Rang Undang-undang Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Pindaan) 2012
[ Kementerian Pengajian Tinggi ]

12. (D.R. 14/2012) Rang Undang-undang Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2012
[ Menteri Kewangan ]

13. (D.R. 37/2009) Rang Undang-undang Cukai Barang dan Perkhidmatan 2009
[ Kementerian Kewangan ]

No comments:

Post a Comment