Tuesday 29/11

(D.R. 42/2011) Rang Undang-undang Perhimpunan Aman 2011
[Perdana Menteri]

(D.R. 31/2011) Rang Undang-undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Pindaan) 2011
[Kementerian Kewangan]

(D.R. 32/2011) Rang Undang-undang Pencen (Pindaan) 2011
[Menteri di Jabatan Perdana Menteri]

(D.R. 33/2011) Rang Undang-undang Pencen Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan (Pindaan) 2011
[Menteri di Jabatan Perdana Menteri]

(D.R. 34/2011) Rang Undang-undang Penyelarasan Pencen (Pindaan) 2011
[Menteri di Jabatan Perdana Menteri]

(D.R. 35/2011) Rang Undang-undang Saraan Hakim (Pindaan) (No.2) 2011
[Menteri di Jabatan Perdana Menteri]

Wednesday 30/11

(D.R. 38/2011) Rang Undang-undang Perumahan Rakyat 1Malaysia 2011
[Perdana Menteri]

(D.R. 36/2011) Rang Undang-undang Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) (Pindaan) 2011
[Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan]

(D.R. 43/2011) Rang Undang-undang Polis (Pindaan) 2011
[Menteri di Jabatan Perdana Menteri]


(D.R. 39/2011) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010 (Pindaan) 2011
[Menteri di Jabatan Perdana Menteri]

Thursday 01/12

(DR.3) Penyata Jawatankuasa Pilihan Khas Berhubung Dengan Penambahbaikan Proses Pilihan Raya

(D.R. 40/2011) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2011
[Menteri di Jabatan Perdana Menteri]

(D.R. 41/2011) Rang Undang-undang Keterangan (Pindaan) 2011
[Menteri di Jabatan Perdana Menteri]

(D.R. 30/2011) Rang Undang-undang Kewangan (No. 2) 2011
[Kementerian Kewangan]

(D.R. 37/2011) Rang Undang-undang Standard Malaysia (Pindaan) 2011
[Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi]

No comments:

Post a Comment