RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN 2012
GILIRAN KEMENTERIAN DI PERINGKAT JAWATANKUASA

2/11/2011 B1~B9, B40/P6, P7
B10~B12/P10, P70
1. Jabatan Perdana Menteri
2. Kementerian Kewangan
3/11/2011 B10~B12/P10, P70
B13/P13
B20/P20
2. Kementerian Kewangan
3. Kementerian Luar Negeri
4. Kementerian Perusahaan Perladangan & Komoditi
8/11/2011 B21/P21
B22/P22
B29/P29
5. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
6. Kementerian Kemajuaan Luar Bandar & Wilayah
12. Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
9/11/2011 B24/P24
B25/P25
8. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan lndustri
9. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan
10/11/2011 B25/P25
B27/P27
9. Kementerian Perdagangan Dlm Negeri, Koperasi & Kepenggunaan
10. Kementerian Kerja Raya
14/11/2011 B27/P27
B28/P28
B23/P23
B30/P30
B31/P31
(sambung semalam)
11. Kementerian Pengangkutan
07. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
13. Kementerian Sains, Teknologi dan lnovasi
14. Kementerian Pelancongan
15/11/2011 B31/P31
B32/P32
B41/P41
(sambung semalam)
15. Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar
16. Kementerian Pelajaran
16/11/2011 B41/P41
B42/P42
(sambung semalam)
17. Kementerian Kesihatan
17/11/2011 B43/P43
B45/P45
18. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
19. Kementerian Belia dan Sukan
21/11/2011
B46/P46
B47/P47
(sambung minggu lepas)
20. Kementerian Sumber Manusia
21.Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan
22/11/2011
B48/P48
B49/P49
(sambung semalam)
22. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
23. Kementerian Pengajian Tinggi
23/11/2011 B60/P60
B62/P62
24. Kementerian Pertahanan
25. Kementerian Dalam NegeriNo comments:

Post a Comment