MESYUARAT KETIGA, PENGGAL KEEMPAT, PARLIMEN KE.12, DEWAN RAKYAT 2011

A. Tempoh Perbahasan / Jawapan Menteri

Isnin, 10 Oktober hingga Khamis, 20 Oktober 2010 (8 hari) - Perbahasan Belanjawan Negara di Peringkat Dasar

lsnin, 24 Oktober hingga Isnin, 31 Oktober dan Selasa, 1 November 2011 (3 hari) - Jawapan oleh Y.B. Menteri-Menteri ke atas Perbahasan Belanjawan Negara di Peringkat Dasar.

B. Susunan Giliran Menjawab -

(1) Kementerian Pelajaran
(2) Jabatan Perdana Menteri
(3) Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi
(4) Kementerian Dalam Negeri
(5) Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan
(6) Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
(7) Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
(8) Kementerian Pengajian Tinggi
(9) Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan lndustri
(10) Kementerian Sains, Teknologi dan lnovasi
(11) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
(12) Kementerian Pelancongan
(13) Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
(14) Kementerian Pertahanan
(15) Kementerian Kerja Raya
(16) Kementerian Kesihatan
(17) Kementerian Belia dan Sukan
(18) Kementerian Sumber Manusia
(19) Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan
(20) Kementerian Pengangkutan
(21) Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
(22) Kementerian Luar Negeri
(23) Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar
(24) Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
(25) Kementerian Kewangan (sebagai Kementerian yang bertanggungjawab akan menggulung bagi perbahasan Titah Diraja)

No comments:

Post a Comment