Rang Undang Perbekalan Tambahan (2010) 2010

B - anggaran perbelanjaan mengurus tambahan pertama, 2010
P - anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama, 2010


Parlimen
B.1
23,000,000


Suruhanjaya Pilihan Raya
B.4
3,000,000


Jabatan Perdana Menteri
B.6
299,487,900


Jabatan Perkhidmatan Awam
B.7
133,318,500


Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
B.9
9,724,000


Perbendaharaan
B.10
171,392,600


Perkhidmatan Am Perbendaharaan
B.11
802,175,000


Peruntukan kepada Kumpulan Wang Terkanun
B.12
132,500,000


Kementerian Luar Negeri
B.13
110,070,000


Kementerian Pertanian dan lndustriAsas Tani
B.21
400,000,000


Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
B.22
784,200,000
P.22
982,000,000
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
B.23
454,550,000


Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan lndustri
B.24
42,000,000
P.24
350,000,000
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan
B.25
755,388,000


Kementerian Kerja Raya
B.27
251,000,000


Kementerian Pengangkutan
B.28
193,759,900
P.28
711,760,000
Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
B.29
15,000,000


Kementerian Pelancongan
B.31
64,000,000
P.31
113,000,000
Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran
B.40
1,900,000


Kementerian Pelajaran
B.41
972,575,300


Kementerian Kesihatan
B.42
510,000,000


Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
B.48
883,836,000
P.48
415,660,000
Kementerian Pengajian Tinggi
B.49
400,000,000


Kementerian Pertahanan
B.60
600,000,000


Kementerian Dalam Negeri
B.62
1,251,937,600
P.62
239,379,600
JUMLAH

9,264,814,800

2,811,799,600

No comments:

Post a Comment