Susunan Giliran Pembahasan Titah Diraja [31hb MAC]

TUKAR GILIRAN PADA 31 MAC,2010

SALINAN TERKINI
25 MAC, 2010

MESYUARAT PERTAMA, PENGGAL KETIGA, PARLIMEN KE.12, DEWAN RAKYAT 2010

Susunan Giliran Y.B. Menteri-Menteri Meniawab Ke Atas Perbahasan Titah Diraja

A. Tempoh Perbahasan / Jawapan Menteri

Selasa, 16 Mac hingga Khamis, 25 Mac 2010
(7 hari)
Tambahan hari - 29 Mac, 2010.
Perbahasan Titah Diraja
Selasa, 30 Mac hingga Khamis, 1 April 2010
(3 hari)
Jawapan oleh Y.B. Menteri-Menteri ke atas Perbahasan titah Diraja

B. Susunan Giliran Menjawab

(1) Kementerian Pelajaran

(2) Kementerian Kewangan

(3) Kementerian Pengangkutan

(4) Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan
[bertukar giliran dengan Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi]

(5) Kementerian Luar Negeri [bertukar giliran dengan Kementerian Dalam Negeri]

(6) Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi
[bertukar giliran dengan Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan]

(7) Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

(8) Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

(9) Kementerian Pengajian Tinggi

(10) Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan lndustri

(11) Kementerian Sains, Teknologi dan lnovasi

(12) Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan [Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar]

(13) Kementerian Pelancongan

(14) Kementerian Pertanian dan lndustri Asas Tani

(15) Kementerian Pertahanan

(16) Kementerian Kerja Raya

(17) Kementerian Kesihatan

(18) Kementerian Belia dan Sukan

(19) Kementerian Sumber Manusia

(20) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar [Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan]

(21) Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

(22) Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

(23) Kementerian Dalam Negeri [bertukar giliran dengan Kementerian Luar Negeri]

(24) Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar

(25) Jabatan Perdana Menteri (sebagai Kementerian yang bertanggungjawab akan menggulung bagi perbahasan Titah Diraja)

No comments:

Post a Comment