RANG UNDANG-UNDANG KERAJAAN UNTUK BACAAN KALI YANG PERTAMA
1. Rang Undang-undang Perbekalan 2013 [ Menteri Kewangan ]
2. Rang Undang-undang Hakmilik Strata (Pindaan) 2012 [ Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar ]
3. Rang Undang-undang Pengurusan Strata 2012 [ Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan ]
4. Rang Undang-undang Pemindahan Antarabangsa Banduan 2012 [ Menteri Dalam Negeri ]

RANG UNDANG-UNDANG KERAJAAN UNTUK BACAAN KALI YANG KEDUA
1. (D.R. 30/2012) Rang Undang-undang Perubatan Tradisional dan Komplementari 2012 [ Menteri Kesihatan ]

RISALAT-RISALAT YANG DIBAWA KE DALAM MESYUARAT [24 September 2012]
ST.53 Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Akademi Sains Malaysia Bagi Tahun 2011
ST.55 Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Lembaga Tabung Haji Bagi Tahun 2011
CMD.11 Laporan Tahunan Suruhanjaya Pasukan Polis Bagi Tahun 2011

No comments:

Post a Comment