1. (D.R. 44/2010) Rang Undang-undang Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2010
[ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ] 

2. (D.R. 4/2011) Rang Undang-undang (Larangan) Kumpulan Wang Kutu (Pindaan) 2011
[ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

3. (D.R. 48/2010) Rang Undang-undang Maktab Kerjasama(Perbadanan) (Pindaan) 2010
[ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

4. (D.R. 7/2011) Rang Undang-undang Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (Pemerbadanan)(Pindaan) 2011
[ Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ]

5. (D.R. 2/2011) Rang Undang-undang Penggalakan Pelaburan (Pindaan) 2011
[ Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ]

6. (D.R. 3/2011) Rang Undang-undang Institut Sukan Negara 2011
[ Kementerian Belia dan Sukan ]

7. (D.R. 5/2011) Rang Undang-undang Saraan Hakim (Pindaan) 2011
[ Perdana Menteri ]

8. (D.R. 46/2010) Rang Undang-undang Hak Cipta (Pindaan)2010
[ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

9. (D.R. 45/2010) Rang Undang-undang Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu 2010
[ Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar ]

10. (D.R. 8/2011) Rang Undang-undang Organisasi Antarabangsa (Keistimewaan dan Kekebalan)
(Pindaan) 2011
[ Kementerian Luar Negeri ]

11. (D.R. 1/2011) Rang Undang-undang Veteran 2011
[ Kementerian Pertahanan ]

12. (D.R. 30/2010) Rang Undang-undang Penilai, Pentaksir Dan Ejen Harta Tanah (Pindaan) 2010
[ Kementerian Kewangan ]

13. (D.R. 37/2009) Rang Undang-undang Cukai Barang dan Perkhidmatan 2009
[ Kementerian Kewangan ]

No comments:

Post a Comment