(D.R. 6/2011) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2010) 2011.

(D.R. 47/2010) Rang Undang-undang Tenaga Boleh Baharu 2010
[ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

(D.R. 43/2010) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2010
[ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

(D.R. 34/2010) Rang Undang-undang Juruanalisis Makanan 2010
[ Kementerian Kesihatan ]

(D.R. 38/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pindaan dan Peluasan) 2010
[ Kementerian Pengangkutan ]

(D.R. 39/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) (Pindaan) 2010
[ Kementerian Pengangkutan ]

(D.R. 42/2010) Rang Undang-undang Timbang Tara (Pindaan) 2010
[ Perdana Menteri ]

(D.R. 44/2010) Rang Undang-undang Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2010
[ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani]

(D.R. 46/2010) Rang Undang-undang Hak Cipta (Pindaan) 2010
[ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

(D.R. 30/2010) Rang Undang-undang Penilai, Pentaksir Dan Ejen Harta Tanah (Pindaan) 2010
[ Kementerian Kewangan ]

(D.R. 48/2010) Rang Undang-undang Maktab Kerjasama (Perbadanan) (Pindaan) 2010
[ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

(D.R. 2/2011) Rang Undang-undang Penggalakan Pelaburan (Pindaan) 2011
[ Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ]

(D.R. 1/2011) Rang Undang-undang Veteran 2011
[ Kementerian Pertahanan ]

(D.R. 3/2011) Rang Undang-undang Institut Sukan Negara 2011
[ Kementerian Belia dan Sukan ]

(D.R. 5/2011) Rang Undang-undang Saraan Hakim (Pindaan) 2011
[ Perdana Menteri ]

(D.R. 4/2011) Rang Undang-undang (Larangan) Kumpulan Wang Kutu (Pindaan) 2011
[ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

(D.R. 45/2010) Rang Undang-undang Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu 2010
[ Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar ]

(D.R. 37/2009) Rang Undang-undang Cukai Barang dan Perkhidmatan 2009
[ Kementerian Kewangan ]

No comments:

Post a Comment