RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN 2011
*GILIRAN KEMENTERIAN DI PERINGKAT JAWATANKUASA

BIL.TARIKH & HARIKEPALA BEKALAN & PEMBANGUNANKEMENTERIAN
19/11/2010 dan 10/11/2010(Selasa / Rabu)B1-B9 dan
B40/P6-P7
1. Jabatan Perdana Menteri
211/11/2010(Khamis)B10-B12/P10 dan
P70
2. Kementerian Kewangan
322/11/2010(Isnin)B13/P13
B20/P20
3. Kementerian Luar Negeri
4. Kementerian Perusahaan Perladangan & Komoditi
423/11/2010(Selasa)B21/P21

B22/P22
5. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
6. Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah
524/1112O10(Rabu)B23/P23
B24/P24
7. Kementerian Sumber Asli & Alam Sekitar
8. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
625/11/2010(Khamis)B25/P259. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan
729/11/2010(Isnin)B27/P27
B28/P28
10. Kementerian Kerja Raya
11. Kementerian Pengangkutan
830/11/2010(Selasa)B29/P29
B30/P30
12. Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
13. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
91/12/2010(Rabu)B31/P31
B32/P32
14. Kementerian Pelancongan
15. Kementerian Wilayah Persekutuan
102/12/2010(Khamis)B41/P41
B42/P42
16. Kementerian Pelajaran
17. Kementerian Kesihatan
116/12/2010(Isnin)B43/P43
B45/P45
18. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
19. Kementerian Belia dan Sukan
128/12/2010(Rabu)B46/P46
B47/P47
20. Kementerian Sumber Manusia
21. Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan
139/12/2010(Khamis)B48/P48
B49/P49
22. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
23. Kementerian Pengajian Tinggi
1413/12/2010(Isnin)B60/P60
B62/P62
24. Kementerian Pertahanan
25. Kementerian Dalam Negeri

*Jadual ini hanya untuk Panduan Am sahaja
Nov - Dis 2010

No comments:

Post a Comment