RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN 2013
GILIRAN KEMENTERIAN DI PERINGKAT JAWATANKUASA

22/10/2012 B1~B9, B40
P6, P7
1. Jabatan Perdana Menteri

23/10/2012 B10~B12
P10, P70
2. Kementerian Kewangan

24/10/2012 B13/P13
B20/P20
3. Kementerian Luar Negeri
4. Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi
29/10/2012 B21/P21 5. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
30/10/2012 B22/P22
B23/P23
5. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
7. Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
01/11/2012 B24/P24
B25/P25
8. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan lndustri
9. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan
05/11/2012 B27/P27
B28/P28
10. Kementerian Kerja Raya
11. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
06/11/2012 B29/P29
B30/P30
12. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
13. Kementerian Sains, Teknologi dan lnovasi
07/11/2012 B31/P31
B32/P32
14. Kementerian Pelancongan
15. Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar
08/11/2012 B41/P41 16. Kementerian Pelajaran
19/11/2012 B42/P42
B43/P43
17. Kementerian Kesihatan
18. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
20/11/2012 B45/P45
B46/P46
19. Kementerian Belia dan Sukan
20. Kementerian Sumber Manusia
20/11/2012 B47/P47
B48/P48
21.Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan
22. Kementerian Pengangkutan
21/11/2012 B49/P49
B60/P60
23. Kementerian Pengajian Tinggi
24. Kementerian Pertahanan
22/11/2012 B62/P62 25. Kementerian Dalam Negeri

No comments:

Post a Comment