(D.R. 9/2011) Rang Undang-undang Peranti Perubatan 2011 [ Kementerian Kesihatan ] Bacaan Kali Yang Kedua

(D.R. 12/2011) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Peranti Perubatan 2011 [ Kementerian Kesihatan ]

(D.R. 46/2010) Rang Undang-undang Hak Cipta (Pindaan) 2010 [ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

(D.R. 13/2011) Rang Undang-undang Perkongsian Liabiliti Terhad 2011 [ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

(D.R. 22/2011) Rang Undang-undang Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ]

(D.R. 21/2011) Rang Undang-undang Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ]

(D.R. 23/2011) Rang Undang-undang Perikanan (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ]

(D.R.24/2011) Rang Undang-undang Keganasan Rumah Tangga (Pindaan) 2011 [ Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ]

(D.R. 1/2011) Rang Undang-undang Veteran 2011 [ Kementerian Pertahanan ]

(D.R.27/2011) Rang Undang-Undang Kediaman Terhad (Pemansuhan) 2011/Restricted Residence (Repeal) Bill 2011 [Perdana Menteri/Prime Minister]

(D.R.28/2011) Rang Undang-Undang Buang Negeri (Pemansuhan) 2011/Banishment (Repeal) Bill 2011 [Perdana Menteri/Prime Minister]

No comments:

Post a Comment